Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

suchamess
12:05
– (...) Często łudzi nas własna próżność. Kobietom się wydaje, że uwielbienie istotnie coś znaczy.
– A mężczyźni robią wszystko, co mogą, by kobietom tak się wydawało.
— Jane Austen, " Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcoupdetat coupdetat viavioloncelliste violoncelliste
suchamess
12:04
suchamess
12:04
(...) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach...
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej [29 III 65]
suchamess
12:01
4976 e661 500
Pieniny Czorsztyńskie i Tatry..
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viacudoku cudoku

May 19 2015

suchamess
08:28
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo viaohwowlovely ohwowlovely
suchamess
08:28

May 12 2015

suchamess
18:08
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viaczekoladowysen czekoladowysen
suchamess
18:06
Coś mną od środka trzęsło. Coś się we mnie tłukło. Chciałem gdzieś biec. Byle gdzie, byle tylko biec. Poczuć na twarzy wiatr i pęd powietrza, bo wewnątrz mnie to już szalały wichury. Potem polubiłem zawieruchy, lubiłem patrzeć, jak wiatr targa drzewami, lubiłem patrzeć na burze, pioruny, ulewy. Stawałem wtedy przy oknie lub wychodziłem na dwór. Coś się działo. To było o mnie, tam byłem ja. W tych pieśniach śpiewanych przez burze i rozszalały wiatr. Czekałem na rozstąpienie się nieba. Na cokolwiek. Ale po burzy zawsze przychodzi spokój, więc ja także szybko się uspokajałem. 
— Mateusz Maślanka - "NA IMIĘ MAM JESTEM"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
18:05
7703 7b3a 500
Reposted fromportecreation portecreation viasann sann
suchamess
18:02
so beautiful!
Reposted fromtimetolove timetolove

May 04 2015

suchamess
11:47

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viaautodestrukcja autodestrukcja

May 01 2015

suchamess
09:48
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne (...)
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…
Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć…  (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów 'zapomnij'. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— S. Lem, "Obłok Magellana"
Reposted frombylejaka bylejaka vialiterature literature
suchamess
09:45
5788 b5ab 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0 vialiterature literature
suchamess
09:40
Masz jeszcze jakąś rozpacz do opowiedzenia?
— Jacek Podsiadło
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viascorpix scorpix

April 29 2015

13:51
1248 6b3b
Reposted fromaudioair audioair vianivea nivea
suchamess
13:40
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk

April 22 2015

suchamess
17:05
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromcollarbones collarbones viauoun uoun
suchamess
14:01
Ta pseudoartystyczna hołota, która stanowi jeden z głównych składników wielkomiejskich mętów inteligencji, to jest jedna z plag dzisiejszej ludzkości, ale niedługo już wymrze wraz z prawdziwą sztuką i jej twórcami. A zresztą kto dziś się nie nazywa artystą? Nawet złodziej czy oszust, nie mówiąc o innych uczciwych fachach, ma w tych czasach pretensję do tego tytułu. 
— witkacy
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauoun uoun
suchamess
13:59
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viauoun uoun
suchamess
13:59
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura, Cała jaskrawość
Reposted fromstylte stylte viauoun uoun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl