Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

suchamess
20:59
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viaohwowlovely ohwowlovely
suchamess
20:59
suchamess
20:53
3416 5506 500
suchamess
20:53
1942 0ca4
suchamess
20:51
4938 0966
suchamess
20:51
2720 5485
Reposted fromiamstrong iamstrong viasectum-sempra sectum-sempra

June 22 2015

suchamess
14:11
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie

June 13 2015

18:57

May 30 2015

suchamess
13:40
Reposted frombluuu bluuu

May 27 2015

12:17
9518 3042 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viakyte kyte

May 26 2015

suchamess
15:24
7968 0a75
Reposted fromrol rol viazakurzonateczka zakurzonateczka

May 22 2015

suchamess
12:29
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
suchamess
12:26
8672 f2db 500
Reposted fromzajebela zajebela viaepicc epicc
suchamess
12:21
Reposted frombluuu bluuu viavioloncelliste violoncelliste
suchamess
12:20

Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze.

Kazali nam uwierzyć w formułę ‚dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia ‚nie o czasie’ muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni.

Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.

— John Lennon
Reposted fromkyte kyte viaxforeveryoungx xforeveryoungx
suchamess
12:17
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaxforeveryoungx xforeveryoungx
suchamess
12:12
3380 830f
suchamess
12:10
6818 36cf 500
Reposted frompesy pesy
suchamess
12:08
8523 ee75
Reposted fromankess ankess viavioloncelliste violoncelliste
suchamess
12:07
1618 46e6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl